Картини от стари дискети

Картини от стари дискети

снимка на Maya

Поредният творец, който вижда вдъхновение и поле за изява в наглед вече ненужни ни отпадъци.  В случая става дума за стари дискети, които умело са се превърнали в ефектно платно за Nick Gentry и в които вдъхва нов живот, емоция и претворява в картини-портрети.

Продължават на следващата страница